0.322  453 7034 genelsekreterlik@adanatb.org.tr
DUYURULAR

01.04.2019 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ HK.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır.

Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği gereği, istisna kapsamına alınmamış olan üyelerimizin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğü (farklı tarihler) itibarıyla başlamıştır.

Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması halinde idari yaptırım gerektirdiği bildirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

 


ANA SAYFA SİTE HARİTASI İLETİŞİM