0.322  453 7034 genelsekreterlik@adanatb.org.tr
İnsan Kaynakları Servisi

İnsan Kaynakları Servisi'nin görevleri kısaca aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

* Personel özlük dosyalarını düzenler ve saklar, ayrıca personelin terfi, sicil, izin, emeklilik ve ayrılma gibi özlük işlerini takip eder,

* İşe yeni başlayan personelin giriş işlemlerini ve oryantasyon eğitimlerini başlatarak tamamlanmasını sağlar.

* Personelin yıllık eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlar.

* Eğitim kayıtlarının tutulması ve değerlendirilmesini yapar.

* Yıllık bazda personel memnuniyet anketleri düzenler.

* Personelin mesai saatlerine uymasını kontrol eder. (Parmak tanıma cihazının takibi)

* Borsada çalışacak insan gücünün sayısını ve niteliğini, çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları planlar ve yürütür.

 
ANA SAYFA SİTE HARİTASI İLETİŞİM