0.322  453 7034 genelsekreterlik@adanatb.org.tr
Misyonumuz(Görevlerimiz)


5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun verdiği görev, sorumluluklar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde;

* Tüm birim ve fonksiyonlarımız ile üyelerimizin ortak ihtiyaçların karşılanması,

* Borsamızda işlem gören ürünlerin ulusal ve uluslararası ticaretinin gelişmesine ve serbest piyasa fiyatlarının oluşmasına katkı sağlanması,

* Üyelerimizin ve ilgili tarafların birbirleriyle olan ticari ilişkilerinde güvenin tesis edilmesi,

* Üyelerimize ve ilgili taraflara sunulan bilgi ve hizmetlerimizin sürekli kılınması,geliştirilmesi ve belgelendirilmesi,

* Tüm faaliyetlerimizde insan sağlığının, çevre ve gıda güvenliğinin gözetilmesinin sağlanması yolları ile üyelerimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 

 

  
ANA SAYFA SİTE HARİTASI İLETİŞİM