0.322  453 7034 genelsekreterlik@adanatb.org.tr
Tüzel Kişiler


Tüzel kişiler için:

  1. Beyanname, Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu,
  2. İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi,
  3. Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri,
  4. Temsilcilerin nüfus cüzdanı fotokopisi,
  5. Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı,
  6. Tescil ilanında yayınlanmamışsa ana sözleşme örneği,
  7. Vergi levhasının fotokopisi

 Kayıt beyannamesini için tıklayınız


 
ANA SAYFA SİTE HARİTASI İLETİŞİM