0.322  453 7034 genelsekreterlik@adanatb.org.tr
İnsan Kaynakları Politikamız


Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık,girişimci,dinamik,sonuç odaklı,

kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen,motivasyonlarını ve kurumlarına olan bağlılığı

ön planda tutan çalışanlarımızın yeteneklerinden,güçlerinden ve yaratıcılıklarından azami

ölçüde faydalanmayı, aralarında fırsat eşitliği yaratmayı, şeffaf ve açık bir yönetim

anlayışı sergileyerek onların maddi ve manevi haklarını koruyup gözetmeyi,insan haklarına

saygılı, nitelikli, huzurlu,teknolojik altyapıya sahip ve sıcak bir çalışma ortamı

sağlayarak gelişimlerini sürekli olarak arttırmaktır.

 

 

  
ANA SAYFA SİTE HARİTASI İLETİŞİM