0.322  453 7034 genelsekreterlik@adanatb.org.tr
Gerçek Kişiler


Gerçek kişiler için:

  1. Beyanname, Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu
  2. İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin fotokopisi,
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  4. Noter tasdikli imza sirküleri,
  5. İkametgah İlmühaberi,
  6. Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,
  7. Yabancı uyruklular için ikamet tezkeresi örneği,
  8. Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.

 Kayıt beyannamesini için tıklayınız


 
ANA SAYFA SİTE HARİTASI İLETİŞİM