0.322  453 7034 genelsekreterlik@adanatb.org.tr
DUYURULAR

26.09.2019 - HİZMET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İHRACATÇI/İTHALATÇI FİRMALAR

Gelen Tarih, Sayı: 25.09.2019-1745

Sayın Üyemiz,
TOBB’dan aldığımız 18.09.2019 tarih, 9331 sayılı yazıda, hizmet ticareti önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerin sayısallaştırılmasını teminen OECD tarafından Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi Veritabanı (STRI) oluşturulduğu belirtilmiş, söz konusu veritabanının OECD üyesi ülkelerde 22 hizmet sektörünü etkileyen düzenlemeler göz önünde bulundurularak hazırlandığı ifade edilmiştir.
Yazıda devamda, Hindistan Dış Ticaret Enstitüsü (IIFT) tarafından, hizmet sektörleri önündeki engellerin ve ihracatçıların hizmet sunumunda karşılaştıkları kısıtlamaların tespit edilebilmesini teminen bir çalışma gerçekleştirildiği bildirilmiştir. Söz konusu çalışma kapsamında OECD veritabanında bulunan eksikliklerin giderilmesinin, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin görüşleri ve öncelikleri hesaba katılarak kriterlerin belirlenmesinin ve ülkelerin hizmet ticareti alanında kısıtlılık endekslerinin oluşturulmasının öngörüldüğü ifade edilmiştir. Yapılacak çalışmanın sonuçlarının Astana’da gerçekleştirilecek 12. Bakanlar Konferansında sunulması ve medya ile paylaşılması öngörülmektedir.
Çalışma kapsamında hazırlanan anket formuna aşağıdaki linkten erişim imkanı mevcut olup, söz konusu anket formunun ilgili hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı ve ithalatçılar tarafından doldurulmasının, ülkemiz hizmet sunucularının/iş insanlarının karşılaştıkları engellerin çalışmaya yansıması bakımından önem arz ettiği bildirilmiştir.
Bu çerçevede, hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı ve ithalatçı firmalar anketi aşağıda yer alan linkten doldurabilirler :


http://docs.iift.ac.in/survey/stri/
http://docs.iift.ac.in/survey/stri/brief.pdf
http://docs.iift.ac.in/survey/stri/Guidelines.pdf


Üyelerimizin bilgilerine arz olunur.


Saygılarımızla,
Adana Ticaret Borsası

 

 


ANA SAYFA SİTE HARİTASI İLETİŞİM