0.322  453 7034 genelsekreterlik@adanatb.org.tr
DUYURULAR

02.08.2018 - BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

31.07.2018 tarihli ve 30495 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "11.05.2018 tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2,3,4,7 ve 8'inci Maddeleri ile 10'uncu Maddesinin Altı, Yedi ve Sekizinci Fıkralarından Yararlanmak için Öngörülmüş Olan Başvuru, Bildirim ve Beyan Sürelerinin 27.08.2018 Tarihine (Bu Tarih Dahil) Kadar Uzatılmmasına Dair Karar (Karar Sayısı:7)" ile ilgili maddelerin kapsadığı alacaklar için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27.08.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ancak Birlik, odalar ve borsaların alacaklarına ilişkin düzenleme 7143 sayılı Kanunun 10. Maddesinin Dokuzuncu fıkrasında yer almakta olup bu fıkra uzatılan başvuru sürelerinin kapsamı dışındadır.

Bu nedenle oda ve borsaların üyelerinden alacakları için yapılandırma başvuru süresinde herhangi bir uzama söz konusu olmayıp ilk taksit ödeme süresi 31.07.2018 tarihi itibariyle sona ermiştir.

Üyelerimize duyurulur.

ADANA TİCARET BORSASI


ANA SAYFA SİTE HARİTASI İLETİŞİM