0.322  453 7034 genelsekreterlik@adanatb.org.tr
Başkanın Mesajı


Bir asrı aşkın bir geçmişi ile Ülkemizin ikinci borsası olarak kurulan Adana Ticaret Borsası, 5174 sayılı kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilan işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur. Borsamız, geçmişten günümüze tarımsal ticaret konusunda ilimizin ve bölgemizin merkezi konumundadır.
Köklü bir geçmişe sahip olan borsamızda; hububat, hububat mamulleri, bakliyat ve mamulleri, yağlı tohumlar, küspeler, nebati yağlar, çeşitli gıda maddeleri, yaş ve kuru meyveler, narenciye, orman mahsulleri, tekstil hammaddeleri, kasaplık canlı hayvanlar, ham deriler gibi ürünler işlem görmektedir. Borsamızın 2017 yılındaki işlem hacmi yaklaşık 9,35 milyar Türk lirasıdır. Borsamızda en çok işlem gören ürünlerden olan hububat işlem hacmi toplam işlem hacminin % 30’unu, yaş ve kuru meyvelerde işlem hacmi toplam işlem hacminin % 7,7’sini, yağlı tohumlarda (soya fasulyesi, ayçiçeği, pamuk çekirdeği, susam, yerfıstığı) işlem hacmi toplam işlem hacminin % 7,4’ünü, tekstil hammaddelerinde işlem hacmi toplam işlem hacminin %5,5’ini oluşturmaktadır.
Adana Ticaret Borsası olarak yapmış olduğumuz faaliyetlerde üyelerimize ve bölge üreticilerimize katma değer sağlama gayreti içerisindeyiz. İlimizdeki tarımsal üretim, borsamız işlem hacmi ve potansiyeli göz önünde bulundurularak, bölge ve ülke tarımına ve ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Adana Ticaret Borsası, borsacılığın en temel faaliyetlerinden olan ve borsa hizmetlerinde de çağa uygun hizmet sunmak amacıyla, Lisanslı Depoculuğun, Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvarın ve ortağı olduğumuz Türkiye Ürün İhtisas Borsacılığı’nın gelişmesi için son yıllarda yoğun çalışmalar içerisindedir. Bu kapsamda, 72.000 m² alanda lisanslı depoları, elektronik satış salonu, kantarları, laboratuvarları, tüccar ofisleri, modern idari binalarının olduğu Entegre bir Borsa Kompleksimizi 19 Mart 2018’de T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanımızın, TOBB Başkanımızın, Adana Valimizin, ilimiz protokolünün, üretici ve üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirdik. Borsa Kompleks alanımızda, 50 bin ton kapasiteli çelik silolarımıza buğday ürünü alımı yapılarak faaliyete geçilmiştir. Aynı zamanda lisanslı depoculuğun önemli bir ayağı olan Elektronik Ürün Senedi Platformu BORSA ADANA olarak faaliyete geçirilerek Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) oluşturularak üyelerimizin ve üreticilerimizin hizmetine sunulmuştur.
İleriki yıllarda, depolama kapasitemizin artırılması hedeflenmektedir.  Borsamızın Elektronik Satış Salonunda, üreticiler, ürünlerini tarımsal ticaret ile iştigal eden tüccarlara elektronik ortamda satış imkanı bulacaklar ve böylece günlük piyasa fiyatının oluşması sağlanacaktır. Önümüzdeki yıllarda da bölgemizin beyaz altını olan pamuk için Lisanslı Depoculuğun ve ilimiz ve bölgemizde en yüksek üretim miktarına sahip olan narenciye için de Soğuk Hava Depolarının kurulması için çalışmalarımız olacaktır. Böylece, ilimizde ve bölgemizde üretilen tarımsal ürünler daha sağlıklı ortamda depolanarak tarımsal ürünlerde depolama nedeniyle yaşanan kayıp azalacaktır. Ayrıca, üreticilerin emekleri ve alın teri boşa gitmeyecek ve gelirleri artacaktır.
Borsa Kompleksimiz sadece şehrimize değil, tüm bölge ve ülke ekonomisine artı katkı sağlayan rol model olmaya devam edecektir. Tarımsal ürünlerin lisanslı depolarda depolanması, elektronik satış salonu, laboratuvar hizmetinin sunulması ile işlem hacmimizin 5 yıl içerisinde yaklaşık 25 milyar TL seviyesine yükselmesini hedefliyoruz.
Ayrıca, dünyanın tek pamuk üretim standardı olan Better Cotton’un üretici birim yöneticiliğini yürüterek, sürdürülebilir pamuk üretimine katkı sunmaktayız. Bölgemizin sembolü olan pamuğun tekrar eski günlerdeki ekim alanlarına ulaşması için yoğun faaliyetler içerisindeyiz.
Adana Valiliğimizin liderliğinde Ticaret Borsamız ile Adana Ticaret Odamızın işbirliğinde, Karataş ilçemizin Bebeli Mahallesinde kuruluş çalışmaları sürdürülen Adana Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (ATDİOSB) hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Bu projenin hayata geçirilmesiyle bölge tarımına ve ekonomisine çok büyük katkı sağlanacaktır.

Şahin Bilgiç

Yönetim Kurulu Başkanı

  
ANA SAYFA SİTE HARİTASI İLETİŞİM